جدول حداقل پاور مناسب کارت های گرافیک

89

پاور ها نقش مهمی در کامپیوترهای رومیزی دارند و انتخاب درست یا غلط آن می تواند کل سیستم شما را تحت تأثیر قرار دهد. برای مثال اگر پاور توان تغذیه کارت گرافیک و … شما را نداشته باشد مطمئناً با مشکل مواجه خواهید شد و به حتی می تواند به خرابی سیستم هم منجر شود. از این رو و در ادامه راهنمایی های انتخاب یک سیستم مناسب بر آن شدیم تا حداقل میزان پاور مورد نیاز بر اساس پر مصرف ترین بخش کامپیوتر که همان کارت گرافیک است را برای شما لیست کنیم. با ما همراه باشید:

GPU کارت گرافیک وات پیشنهادی پاور (W) PCIe connectors
6-pin 8-pin
GeForce Titan RTX RTX TITAN SLI 900 0 4
RTX TITAN 600 0 2
GeForce Titan Z GTX TITAN Z SLI 1200 0 4
GTX TITAN Z 750 0 2
GeForce Titan X GTX TITAN X 4x SLI 1350 4 4
GTX TITAN X 3x SLI 1100 3 3
GTX TITAN X SLI 850 2 2
GTX TITAN X 600 1 1
GeForce Titan Black GTX TITAN BLACK 4x SLI 1350 4 4
GTX TITAN BLACK 3x SLI 1100 3 3
GTX TITAN BLACK SLI 850 2 2
GTX TITAN BLACK 600 1 1
GeForce Titan GTX TITAN 4x SLI 1350 4 4
GTX TITAN 3x SLI 1100 3 3
GTX TITAN SLI 850 2 2
GTX TITAN 600 1 1
GPU کارت گرافیک NVIDIA وات پیشنهادی پاور (W) PCIe connectors
6-pin 8-pin
GeForce 20 series RTX 2080 Ti F.E. SLI 900 0 4
RTX 2080 Ti F.E. 600 0 2
RTX 2080 Ti SLI 900 0 4
RTX 2080 Ti 600 0 2
RTX 2080 Super SLI 900 2 2
RTX 2080 F.E. SLI 900 2 2
RTX 2080 SLI 800 2 2
RTX 2080 F.E. 600 1 1
RTX 2080 Super 600 1 1
RTX 2080 550 1 1
RTX 2070 Super SLI 750 0 2
RTX 2070 Super 520 0 1
RTX 2070 F.E. 520 0 1
RTX 2070 500 0 1
RTX 2060 Super 500 0 1
RTX 2060 F.E. 480 0 1
RTX 2060 480 0 1
GeForce 16 series GTX 1660 Ti 430 0 1
GTX 1660 Super 430 0 1
GTX 1660 430 0 1
GTX 1650 Super 400 1 0
GTX 1650 380 0 0
GeForce 10 series GTX 1080 Ti SLI 850 2 2
GTX 1080 Ti 600 1 1
GTX 1080 SLI 750 0 2
GTX 1080 520 0 1
GTX 1070 Ti SLI 775 2 2
GTX 1070 Ti 550 1 1
GTX 1070 SLI 700 0 2
GTX 1070 500 0 1
GTX 1060 6Gb 450 1 0
GTX 1060 3Gb 450 1 0
GTX 1050 Ti OC 1470 Mhz 350 1 0
GTX 1050 Ti 320 0 0
GTX 1050 OC 1530 Mhz 350 1 0
GTX 1050 320 0 0
GeForce 900 series GTX 980 Ti 4x SLI 1350 4 4
GTX 980 Ti 3x SLI 1100 3 3
GTX 980 Ti SLI 850 2 2
GTX 980 Ti 600 1 1
GTX 980 4x SLI 1150 8 0
GTX 980 3x SLI 950 6 0
GTX 980 SLI 750 4 0
GTX 980 520 2 0
GTX 970 3x SLI 850 6 0
GTX 970 SLI 700 4 0
GTX 970 500 2 0
GTX 960 3x SLI 750 3 0
GTX 960 SLI 600 2 0
GTX 960 430 1 0
GTX 950 SLI 500 2 0
GTX 950 380 1 0
GeForce 700 series GTX 780 Ti 4x SLI 1400 4 4
GTX 780 Ti 3x SLI 1150 3 3
GTX 780 Ti SLI 875 2 2
GTX 780 Ti 600 1 1
GTX 780 4x SLI 1350 4 4
GTX 780 3x SLI 1100 3 3
GTX 780 SLI 850 2 2
GTX 780 575 1 1
GTX 770 3x SLI 1100 3 3
GTX 770 SLI 850 2 2
GTX 770 575 1 1
GTX 760 Ti 3xSLI 900 6 0
GTX 760 Ti SLI 700 4 0
GTX 760 Ti 500 2 0
GTX 760 3x SLI 900 6 0
GTX 760 SLI 700 4 0
GTX 760 500 2 0
GTX 760 192bits 450 1 0
GTX 750 Ti 350 0 0
GTX 750 350 0 0
GTX 745 350 0 0
GTX 740 GDDR5 380 1 0
GTX 740 350 0 0
GTX 730 GDDR5 300 0 0
GTX 730 DDR3 128bits 300 0 0
GTX 730 DDR3 64bits 300 0 0
GTX 720 300 0 0
GTX 710 300 0 0
GTX 705 300 0 0
GPU کارت گرافیک NVIDIA وات پیشنهادی پاور (W) PCIe connectors
6-pin 8-pin
GeForce 600 Series GTX 690 SLI 950 0 4
GTX 690 620 0 2
GTX 680 4x SLI 1250 8 0
GTX 680 3x SLI 1050 6 0
GTX 680 SLI 800 4 0
GTX 680 550 2 0
GTX 670 4x SLI 1200 8 0
GTX 670 3x SLI 1000 6 0
GTX 670 SLI 750 4 0
GTX 670 500 2 0
GTX 660 Ti 4x SLI 1000 8 0
GTX 660 Ti 3x SLI 800 6 0
GTX 660 Ti SLI 620 4 0
GTX 660 Ti 450 2 0
GTX 660 4x SLI 875 4 0
GTX 660 3x SLI 750 3 0
GTX 660 SLI 600 2 0
GTX 660 430 1 0
GTX 650 Ti Boost SLI 600 2 0
GTX 650 Ti Boost 450 1 0
GTX 650 Ti 430 1 0
GTX 650 400 1 0
GT 645 400 0 0
GT 640 OC (1000Mhz) 380 1 0
GT 640 350 0 0
GT 635 330 0 0
GT 630 330 0 0
GT 620 300 0 0
GT 610 300 0 0
605 300 0 0
GeForce 500 Series GTX 590 SLI 1100 0 4
GTX 590 700 0 2
GTX 580 OC (900) 4x SLI 1650 4 4
GTX 580 OC (900) 3x SLI 1300 3 3
GTX 580 OC (900) SLI 1000 2 2
GTX 580 OC (900) 650 1 1
GTX 580 4x SLI 1500 4 4
GTX 580 3x SLI 1200 3 3
GTX 580 SLI 900 2 2
GTX 580 600 1 1
GTX 570 4x SLI 1300 8 0
GTX 570 3x SLI 1050 6 0
GTX 570 SLI 800 4 0
GTX 570 550 2 0
GTX 560 Ti SLI 650 4 0
GTX 560 Ti 500 2 0
GTX 560 SLI 700 4 0
GTX 560 520 2 0
GTX 555 SLI 575 4 0
GTX 555 430 2 0
GTX 550 Ti SLI 500 2 0
GTX 550 Ti 400 1 0
GT 545 (GDDR5) SLI 450 2 0
GT 545 (GDDR5) 380 1 0
GT 545 (DDR3) SLI 400 0 0
GT 545 (DDR3) 350 0 0
GT 530 330 0 0
GT 520 300 0 0
510 300 0 0
GeForce 400 Series GTX 480 4x SLI 1500 4 4
GTX 480 3x SLI 1200 3 3
GTX 480 SLI 900 2 2
GTX 480 600 1 1
GTX 470 OC (800Mhz) 4x SLI 1350 8 0
GTX 470 OC (800Mhz) 3x SLI 1050 6 0
GTX 470 OC (800Mhz) SLI 850 4 0
GTX 470 OC (800Mhz) 600 2 0
GTX 470 4x SLI 1200 8 0
GTX 470 3x SLI 950 6 0
GTX 470 SLI 750 4 0
GTX 470 550 2 0
GTX 465 4x SLI 1100 8 0
GTX 465 3x SLI 920 6 0
GTX 465 SLI 750 4 0
GTX 465 550 2 0
GTX 460 OC (930Mhz) SLI 675 4 0
GTX 460 OC (930Mhz) 550 2 0
GTX 460 1Gb/768Mb/SE SLI 620 4 0
GTX 460 1Gb/768Mb/SE 500 2 0
GTS 450 OC (930Mhz) SLI 575 2 0
GTS 450 OC (930Mhz) 450 1 0
GTS 450 SLI 520 2 0
GTS 450 400 1 0
GT 440 330 0 0
GT 430 330 0 0
GT 420 300 0 0
405 300 0 0
GeForce 300 Series GT 340 350 0 0
GT 330 350 0 0
GT 320 300 0 0
315 300 0 0
310 300 0 0
GPU کارت گرافیک NVIDIA وات پیشنهادی پاور (W) PCIe connectors
6-pin 8-pin
GeForce 200 Series GTX 295 SLI 875 2 2
GTX 295 650 1 1
GTX 285 4x SLI 1200 8 0
GTX 285 3x SLI 950 6 0
GTX 285 SLI 750 4 0
GTX 285 520 2 0
GTX 280 4x SLI 1250 4 4
GTX 280 3x SLI 1000 3 3
GTX 280 SLI 750 2 2
GTX 280 550 1 1
GTX 275 4x SLI 1200 8 0
GTX 275 3x SLI 950 6 0
GTX 275 SLI 750 4 0
GTX 275 520 2 0
GTX 260 4x SLI 1000 8 0
GTX 260 3x SLI 850 6 0
GTX 260 SLI 650 4 0
GTX 260 500 2 0
GTS 250 512Mb/1Gb 4xSLI 920 4 0
GTS 250 512Mb/1Gb 3xSLI 750 3 0
GTS 250 512Mb/1Gb SLI 600 2 0
GTS 250 512Mb 450 1 0
GTS 240 450 1 0
GT 240 350 0 0
GT 220 300 0 0
210 300 0 0
205 300 0 0
GeForce 100 Series GTS 150 3X SLI 750 6 0
GTS 150 SLI 600 4 0
GTS 150 450 2 0
GT 130 SLI 430 0 0
GT 130 350 0 0
GT 120 SLI 400 0 0
GT 120 330 0 0
G100 300 0 0
GeForce 9 Series 9800 GX2 SLI 750 2 2
9800 GX2 575 1 1
9800 GTX+ 3x SLI 750 6 0
9800 GTX+ SLI 600 4 0
9800 GTX+ 450 2 0
9800 GTX 3x SLI 750 6 0
9800 GTX SLI 600 4 0
9800 GTX 450 2 0
9800 GT 400 1 0
9600 GT 650Mhz SLI 500 2 0
9600 GT 650Mhz 400 1 0
9600 GT 600Mhz SLI 400 0 0
9600 GT 600Mhz 300 0 0
9600 GSO 512Mb 520 2 0
9600 GSO 512Mb 400 1 0
9600 GSO SLI 520 2 0
9600 GSO 400 1 0
9500 GT SLI 400 0 0
9500 GT 350 0 0
9400 GT SLI 350 0 0
9400 GT 300 0 0
GeForce 8 Series 8800 ULTRA 3x SLI 950 6 0
8800 ULTRA SLI 750 4 0
8800 ULTRA 575 2 0
8800 GTX SLI 600 4 0
8800 GTX 450 2 0
8800 GTS SLI 600 2 0
8800 GTS 500 1 0
8800 GT SLI 550 2 0
8800 GT 450 1 0
8600 GTS SLI 500 2 0
8600 GTS 500 1 0
8600 GT SLI 450 0 0
8600 GT 450 0 0
8500 GT 350 0 0
8400 GS 300 0 0
8300 GS 300 0 0
GPU کارت گرافیک AMD وات پیشنهادی پاور (W) PCIe connectors
6-pin 8-pin
Radeon VII Radeon VII 16Gb CF 1000 0 4
Radeon VII 16Gb 650 0 2
Radeon RX 5000 Series RX 5700 XT CF (DX12/Vulkan) 750 2 2
RX 5700 XT 550 1 1
R7 5700 CF (DX12/Vulkan) 700 2 2
R7 5700 500 1 1
R7 5500 430 0 1
Radeon RX Vega series
Radeon VII 16Gb CF 1000 0 4
Radeon VII 16Gb 650 0 2
RX Vega 64 Liquid Ed. CF 1500 0 4
RX Vega 64 Liquid Ed. 900 0 2
RX Vega 64 CF 1100 0 4
RX Vega 64 700 0 2
RX Vega 56 CF 850 0 4
RX Vega 56 600 0 2
Radeon RX 500 series RX 590 4x CF 1350 4 4
RX 590 3x CF 1100 3 3
RX 590 CF 850 2 2
RX 590 600 1 1
RX 580 4x CF 1250 4 4
RX 580 3x CF 1000 3 3
RX 580 CF 800 2 2
RX 580 550 1 1
RX 570 CF 700 0 2
RX 570 500 0 1
RX 560 CF 500 0 0
RX 560 400 0 0
RX 550 350 0 0
Radeon RX 400 series RX 480 4x CF 950 4 0
RX 480 3x CF 800 3 0
RX 480 CF 650 2 0
RX 480 500 1 0
RX 470 CF 600 2 0
RX 470 450 1 0
RX 460 CF 450 0 0
RX 460 380 0 0
Radeon Pro Duo Pro Duo 8Gb 700 0 3
Radeon R9 Fury series R9 Fury X 4x CF 1600 0 8
R9 Fury X 3x CF 1300 0 6
R9 Fury X CF 1000 0 4
R9 Fury X 650 0 2
R9 Fury 4x CF 1500 0 8
R9 Fury 3x CF 1200 0 6
R9 Fury CF 950 0 4
R9 Fury 620 0 2
Radeon R9 300 Series R9 390X 4x CF 1750 4 4
R9 390X 3x CF 1450 3 3
R9 390X CF 1100 2 2
R9 390X 700 1 1
R9 390 4x CF 1600 4 4
R9 390 3x CF 1300 3 3
R9 390 CF 1000 2 2
R9 390 650 1 1
R9 380X CF 750 4 0
R9 380X 550 2 0
R9 380 CF 750 4 0
R9 380 550 2 0
Radeon R9 Nano R9 Nano 4x CF 1200 0 4
R9 Nano 3x CF 1000 0 3
R9 Nano CF 750 0 2
R9 Nano 550 0 1
Radeon R7 300 Series R7 370 CF 620 2 0
R7 370 450 1 0
R7 360 CF 600 2 0
R7 360 430 1 0
Radeon R9 200 Series R9 295X2 CF 1600 0 4
R9 295X2 1000 0 2
R9 290X 4x CF 1600 4 4
R9 290X 3x CF 1300 3 3
R9 290X CF 1000 2 2
R9 290X 650 1 1
R9 290 4x CF 1600 4 4
R9 290 3x CF 1300 3 3
R9 290 CF 1000 2 2
R9 290 650 1 1
R9 285 CF 750 4 0
R9 285 520 2 0
R9 280X 4x CF 1500 4 4
R9 280X 3x CF 1200 3 3
R9 280X CF 900 2 2
R9 280X 600 1 1
R9 280 4x CF 1300 4 4
R9 280 3x CF 1050 3 3
R9 280 CF 800 2 2
R9 280 550 1 1
R9 270X CF 700 4 0
R9 270X 500 2 0
R9 270 CF 620 2 0
R9 270 450 1 0
R9 260 CF 600 2 0
R9 260 430 1 0
R9 255 CF 550 2 0
R9 255 400 1 0
Radeon R7 200 Series    R7 265 CF 620 2 0
R7 265 450 1 0
R7 260X CF 620 2 0
R7 260X 450 1 0
R7 260 CF 620 2 0
R7 260 450 1 0
R7 250X CF 550 2 0
R7 250X 430 1 0
R7 250 CF 450 0 0
R7 250 380 0 0
R7 240 CF 400 0 0
R7 240 350 0 0
Radeon R5 Series   R5 240 CF 400 0 0
R5 240 350 0 0
R5 235X CF 400 0 0
R5 235X 330 0 0
R5 235 CF 380 0 0
R5 235 330 0 0
R5 230 CF 380 0 0
R5 230 300 0 0
R5 220 CF 350 0 0
R5 220 300 0 0
GPU کارت گرافیک AMD وات پیشنهادی پاور (W) PCIe connectors
6-pin 8-pin
Radeon HD 8000 Series  HD8970 4xCF 1300 4 4
HD8970 3x CF 1050 3 3
HD8970 CF 800 2 2
HD8970 550 1 1
HD8950 4x CF 1200 4 0
HD8950 3x CF 950 2 0
HD8950 CF 750 4 0
HD8950 520 2 0
HD8670 330 0 0
HD8570 300 0 0
Radeon HD 7000 Series  HD7990 CF 1200 0 6
HD7990 700 0 3
HD7970 4x CF 1300 4 4
HD7970 3x CF 1050 3 3
HD7970 CF 800 2 2
HD7970 550 1 1
HD7950 4x CF 1100 8 0
HD7950 3x CF 900 6 0
HD7950 CF 700 4 0
HD7950 500 2 0
HD7870 CF 600 4 0
HD7870 500 2 0
HD7850 CF 575 2 0
HD7850 450 1 0
HD7790 CF 575 2 0
HD7790 430 1 0
HD7770 CF 520 2 0
HD7770 430 1 0
HD7750 350 0 0
HD7730 350 0 0
Radeon HD 6000 Series HD6990 CF 1100 0 4
HD6990 700 0 2
HD6970 4x CF 1300 4 4
HD6970 3x CF 1050 3 3
HD6970 CF 800 2 2
HD6970 550 1 1
HD6950 4x CF 1050 8 0
HD6950 3x CF 875 6 0
HD6950 CF 700 4 0
HD6950 500 2 0
HD6870 X2 CF 900 0 4
HD6870 X2 600 0 2
HD6870 OC (1000Mhz) CF 700 4 0
HD6870 OC (1000Mhz) 550 2 0
HD6870 CF 600 4 0
HD6870 500 2 0
HD6850 OC (950Mhz) CF 650 2 0
HD6850 OC (950Mhz) 500 1 0
HD6850 CF 550 2 0
HD6850 450 1 0
HD6790 CF 600 4 0
HD6790 500 2 0
HD6770 CF 550 2 0
HD6770 450 1 0
HD6750 CF 520 2 0
HD6750 430 1 0
HD6670 400 0 0
HD6570 400 0 0
HD6450 400 0 0
Radeon HD 5000 Series HD5970 4Gb CF 1150 0 4
HD5970 4Gb 900/1200 750 0 2
HD5970 CF 850 2 2
HD5970 650 1 1
HD5870 2Gb 4x CF 1250 4 4
HD5870 2Gb 3x CF 1050 3 3
HD5870 2Gb CF 800 2 2
HD5870 2Gb 575 1 1
HD5870 OC (1000Mhz) 4x CF 1200 8 0
HD5870 OC (1000Mhz) 3x CF 950 6 0
HD5870 OC (1000Mhz) CF 750 4 0
HD5870 OC (1000Mhz) 550 2 0
HD5870 4x CF 1050 8 0
HD5870 3x CF 850 6 0
HD5870 CF 650 4 0
HD5870 500 2 0
HD5850 OC (1000Mhz) 4x CF 1050 8 0
HD5850 OC (1000Mhz) 3x CF 850 6 0
HD5850 OC (1000Mhz) CF 700 4 0
HD5850 OC (1000Mhz) 550 2 0
HD5850 4x CF 875 8 0
HD5850 3x CF 750 6 0
HD5850 CF 600 4 0
HD5850 500 2 0
HD5830 4x CF 900 8 0
HD5830 3x CF 750 6 0
HD5830 CF 600 4 0
HD5830 500 2 0
HD5770 4x CF 750 4 0
HD5770 3x CF 650 3 0
HD5770 CF 550 2 0
HD5770 425 1 0
HD5750 4x CF 620 4 0
HD5750 3x CF 550 3 0
HD5750 CF 500 2 0
HD5750 400 1 0
HD5670 512Mb/1Gb 3xCF 500 0 0
HD5670 512Mb/1Gb CF 450 0 0
HD5670 512Mb/1Gb 400 0 0
HD5570 350 0 0
HD5550 350 0 0
HD5450 330 0 0
GPU کارت گرافیک AMD وات پیشنهادی پاور (W) PCIe connectors
6-pin 8-pin
Radeon HD 4000 Series HD4970 CF 600 4 0
HD4970 500 2 0
HD4890 3x CF 850 6 0
HD4890 CF 700 4 0
HD4890 600 2 0
HD4870 X2 CF 1000 2 2
HD4870 X2 650 1 1
HD4870 4x CF 1000 8 0
HD4870 3x CF 850 6 0
HD4870 CF 600 4 0
HD4870 500 2 0
HD4850 X2 2Gb CF 700 2 2
HD4850 X2 2Gb 550 1 1
D4850 X2 1Gb CF 650 2 2
HD4850 X2 1Gb 550 1 1
HD4850 CF 550 2 0
HD4850 450 1 0
HD4830 CF 550 2 0
HD4830 450 1 0
HD4770 CF 550 2 0
HD4770 450 1 0
HD4670 CF 550 0 0
HD4670 400 0 0
HD4650 CF 550 0 0
HD4650 400 0 0
HD4550 CF 350 0 0
HD4550 300 0 0
HD4350 CF 350 0 0
HD4350 300 0 0
Radeon HD 3000 Series HD3870 X2 CF 750 2 2
HD3870 X2 550 1 1
HD3870 CF 550 2 0
HD3870 450 1 0
HD3850 CF 550 2 0
HD3870 450 1 0
HD3670 CF 550 0 0
HD3670 400 0 0
HD3650 CF 550 0 0
HD3650 400 0 0
HD3470 CF 400 0 0
HD3470 350 0 0
HD3450 CF 350 0 0
HD3450 300 0 0

در انتخاب پاور علاوه بر کارت گرافیک موارد دیگر هم اهمیت دارند ولی بهتر است اصل را بر کارت گرافیک بگذارید.

Subscribe
آگاهی از
89 نظرات
جدیدترین
قدیمی ترین بیشترین رأی
Inline Feedbacks
View all comments
فروردین 18, 1403 5:21 ب.ظ

Nice blog here Also your site loads up very fast What host are you using Can I get your affiliate link to your host I wish my site loaded up as quickly as yours lol

علی
اسفند 2, 1402 8:50 ب.ظ

سلام خسته نباشید میخاستم بدونم کارت گرافیک rx 580 8 gbرو مادر برد H81m_p_si
i5
جواب میده یا نه

حسین
بهمن 21, 1402 8:18 ب.ظ

سلام کارت گرافیک rx580 رو پاور ۳۸۰وات جواب میدع؟

Amin
بهمن 8, 1402 10:54 ب.ظ

با پاور۲۳۰ میتونم کارت گرافیک 730gt 4gبندازم

علی
بهمن 5, 1402 7:31 ب.ظ

با سلام ، برا گرافیک 2G 6450HD ddr3 چه داوری مناسبه یکی میگه 300وات یکی میگه بالای 400وات خواهش میکنم راهنمایی کنید مونده ام

نوذر
بهمن 1, 1402 10:49 ق.ظ

توان مصرفی گرافیک ها رو می‌نوشتید بهتر بود تا کلِ پاور

pouria
دی 21, 1402 5:25 ب.ظ

سلام لطفا جواب بدید
Ram 16 ddr4
CPU i7 8700k
GTX 1660 super oc
1TB HDD
200GB SSD
Motherboard PRIME H310M-R R2.0
اگه از پاوره 500 وات گرین استفاده کنم مشکلی پیش نمیاد؟

gang
دی 7, 1402 11:09 ق.ظ

مادربرد b250 بایوستار
سی‌پی‌یو i5 6500
رم 16 گیگ ddr4
هارد 500 گیگ
کارت گرافیک rx580 8gb

سلام میتونم برای این کیس از پاور 380 وات استفادع کنم؟

Amir
آذر 25, 1402 4:39 ب.ظ

سلام…خسته نباشید
برای سیستم
Cpu intel core i3-12400
Gpu gtx 1660
24gig ram
چه پاوری پیشنهاد میدید…پاور tp570 پاسخگو هست یا بالاتر نیازه؟

سهیل
آذر 22, 1402 9:48 ب.ظ

سلام ببخشید یک سوال داشتم ازتون میخواستم بگم بنده میخوام سیستمم رو ارتقا بدم در حال حاضر روی سیستمم مادربرد م مدل H81m_s2pt گیگابایت هست و کارت گرافیک م gtx 1050 2gb arktek هست و سی پی یو core i7 4790
منبع تغذیه هم 430 وات گرین هست
سوالی که برام پیش اومده اینکه اول میخوام منبع تغذیه م رو ارتقا بدم 600وات گرین بزارم چون میخوام کارت گرافیک 1650 4گیگ رو بزارم گفتن منبع تغذیه ام ضعیف هست و بعدا کارت گرافیک رو بخرم مشکلی برای سیستمم ایجاد نمیکنه؟!

اسماعیل
آبان 22, 1402 8:41 ب.ظ

درود برای مادربورد H61 می‌خوام گرافیک جی تی 520 دو گیگ وصل کنم بنظرتون چقدر پاور نیازه

سعید بازاری
آبان 19, 1402 7:31 ب.ظ

درود فراوان. برای مادربورد گیگابایت ddr2 می‌خوام گرافیک دو گیگ ddr3 گیگابایت نصب کنم مدل GV_N630.
چه پاوری با چه توانی پیشنهاد میکنید ممنون میشم راهنماییم کنید.

سعید بازاری
Reply to  افشین
آبان 20, 1402 5:25 ب.ظ

ممنون از پاسخگوییتون واقعا سپاسگزارم🙏
ایا مارک و برند خاصی مهمه؟ به چه فاکتورهایی برای تهیه ی پاور ۳۸۰ وات باید توجه کنم؟ خودتون مدلی مد نظر دارید بگید تهیه کنم؟ سپاسگزارم 🙏

آبان 17, 1402 6:59 ب.ظ

سلام برای این سیستم پاور 420 گرین جوابه یا باید بیشتر باشه؟ اگه جواب نمیده حداقل چقدر باشه؟
Motherboard h61m Pro
Ram 12g ddr3
Cpu intel core i5 2500k
Gpu rx 580 8gb
HDD 1T
ssd 120

Last edited 6 ماه گذشته by محمد
امیر
شهریور 11, 1402 7:58 ب.ظ

سلام حداقل پاور برای کارت گرافیک 3060ti چقدر هست

Mojtaba
مرداد 17, 1402 6:15 ب.ظ

سلام میخواستم بدونم پاور 450 وات دارم
یک کابل 8پین داره آیا به rx5700xtمیخوره

محراب
فروردین 2, 1402 10:59 ق.ظ

سلام این مشخصات سیستمم
مادربرد p75 d3 گیگ بایت
رم ۱۲ گیگ
Cpu i5 intl 3570
گرافیک rx580 8 گیگ برند ازراک با برق ۶ پین
پاورمم ۴۸۰ گرین دو تا فن داره جواب میده

فرید
اسفند 14, 1401 12:10 ب.ظ

سلام بر همگی، دوستان من گرافیک rx 580 گرفتم سری 8 گیگ میخواستم بدونم پاور 480 گرین کم نمیاره براش یا حتما باید به فکر یه پاور دیگه باشم؟

Payam.13
اسفند 11, 1401 4:08 ب.ظ

سلام لطفا جواب بدید
Ram12
i3 8 th
500gb hdd
gt1030 oc
مصرف پاور تو فول لود چقدره

Payam.13
Reply to  افشین
خرداد 15, 1402 0:03 ق.ظ

پاورم ۱۸۰ده
۸۰plus goldهستش
بنظرت جوابه.؟

رضا
بهمن 17, 1401 0:09 ق.ظ

سلام لطفا اگه ممکنه جواب بدین
برای کارت گرافیک gtx1650 super پاور چند بخرم؟اگه از پاوری که تو این جدول گفته بیشتر باشه مشکلی پیش نمیاد؟
برای مینی کیس میخواستم

ابوالفضل
دی 13, 1401 8:02 ب.ظ

سلام ببخشید
مادربرد h310 plus r2
i5 9400
ram 16 2666
rtx 2060 super
2 فن
3 ترا هارد
246 گیگ SSD m. 2
چه مدل و چه برند و چه ولتاژی پاور خوبه؟

paYam
آذر 26, 1401 5:14 ب.ظ

سلام
من یه مینی کیس دارم مشخصاتشم اینه
cpu:i5 8th
ram:12gb(8+4)
hdd:750gb
ssd:256gb
power:180 w-80plus gold
و اینکه سوالم هم اینه
چون مینی کیسه نمیتونم پاورشو عوض کنم و بشدت پاورش ضعیفه و ایا اینکه میتونم از بیرون کیس با یه پاور بهتر کارت گرافیکو تغذیه کنم ؟
یعنی با مادر بورد مچ میشن ؟
ممنون میشم جواب بدید

مجتبی
Reply to  paYam
مهر 18, 1402 10:16 ب.ظ

۶۵۰عالیه گرین

Jjjjjjj
شهریور 8, 1401 9:52 ب.ظ

سلام خسته نباشید پاور مورد نیاز این سیستم چیه؟
Ram:4
Geforce:8600 graphic512 ddr2
Cpu:e2200.2.20ghz

مهدی نریمان
شهریور 5, 1401 11:59 ب.ظ

پاور 550w واسه این سیستم اوکیه
i3 10100f
gtx1650 4gb
یک ترابایت
مادربرد h510m-e
SSD adata 120gb
Ram 16 x2-8

فرید
Reply to  مهدی نریمان
اسفند 14, 1401 12:12 ب.ظ

تا 1660 ti راحت ساپورت میکنه

Mola
شهریور 1, 1401 1:01 ب.ظ

سلام rtx 2060 super میشه با ۵۳۰ وات راه انداختش؟ram 16 3000mhz cpu:core i3 10100f

محمد
مرداد 20, 1401 11:31 ب.ظ

سلام وقت بخیر
من پاور 500 وات گرین اکو خریداری کردم
با مشخصات زیر:
Gtx 1660 ti
Cou i3 12100f
Mb asus h610 ME
Ram 32GB ddr4
Ssd m.2
Hdd 5400 دور

مناسب این سیستم هست پاورم؟ کم نمیاره؟

علی
تیر 4, 1401 10:54 ق.ظ

سلام وقت بخیر میخواستم بپرسم ببینم روی مادربرد گیگابایت h61m s2p میشه رم 16 انداخت ؟ درضمن میخواستم گرافیک gt730 ddr5 128 بندازم ک پاورش 300w green است ؟ آیا سیستم جوابگو است ؟؟

مشخصات سیستم cpu core i5 نسل 3
ram 8g ddr3
mb gigab h61m s2p
power 300w green

محمد جواد محمدی
Reply to  علی
تیر 20, 1401 5:07 ق.ظ

آره میشه هم رم 16 انداخت یعنی 2 تا 8
پاور هم باید 330w باشه

محمد جواد محمدی
اردیبهشت 20, 1401 0:07 ق.ظ

سلام و خسته نباشید خدمتتون
من یه پاور 330 green داشتم
میخواستم بهش یه گرافیک Gtx 650 ti بندازم
آیا به مشکل میخورم؟؟
بقیه مشخصات سیستمم هم
Cpu i3 3220
6 gb Ram
Hard 512 hdd
Motherboard h61m ddr3

Last edited 2 سال گذشته by محمد جواد محمدی
ارشاد
اسفند 16, 1400 3:38 ق.ظ

سلام
مادر b560e و کیس argb
گرافیک 3070 ti
سی پی یو 11700 معمولی
یه ssd + hhd
ram 16 vengance argb

با پاور 700 eco green میتونم بازی کنم تا چن ماه دیگه پاورم رو ارتقا بدم؟ چون هنوز گرافیکم نرسیده و نمیتونم دیگه پاورو رو کیسم عوض کنم دردسره

اسفند 7, 1400 12:46 ب.ظ

بسیار عالی بود
ناب تهویه تنها مرجع تخصصی ، رسمی و بدون واسطه تاسیسات و سیستم های تهویه مطبوع

سپهر
اسفند 2, 1400 2:12 ق.ظ

سلام گرافیک من Rtx 3060ti هست و Cpu i7 11700k و پاور Green 750w دارم ولی وسط بازی سنگین بعد ۷ ۸ دقیقه یهو سیستم ری استارت میکنه
میتونه مشکل از پاورم باشه؟ تو تسک منیجر پاور یوزیج Very High هست ممنون میشم راهنمایی کنید

علی
بهمن 14, 1400 9:30 ب.ظ

گرافیک gtx1050 ti مادربرد h81m-s2phرو میاره ؟

آریا
بهمن 2, 1400 0:13 ق.ظ

سلام اول اینکه ممنون از سایت خوبتون … سوال من اینه ایا پاور 530 گرین رده برنز با بازده +82 برای کارت گرافیک 2060 شش گیگ کافی هست ؟

Sina
دی 27, 1400 10:54 ب.ظ

من یک سیستم دارم با cpu i7 4790 و می خام یدونه گرافیک GTX 670 استوک رو روش ارتقا بدم ، پاور 320 W وات هست این گرافیک رو میشه روی این سیستم بذارم یا اینکه باید گرافیک های کم مصرف مثل GTX 1050 Ti بخرم؟

mahdi tim
دی 23, 1400 3:10 ب.ظ

سلام من میخوام کارت گرافیک gtx1650 بخرم آیا به این پاور می‌خورد ۳۸۰

Alii
دی 23, 1400 12:57 ب.ظ

سلام خسته نباشید
سیستم من
Ram 8ddr4
Cpu i3 10100f
Gt 730 2gig ddr3
Motherboar h410 mh
اگر بخوام گرافیک gtx 1650 بندازم پاور ۴۳۰ وات کافیه ؟

عبدالرضا کچرانلویی
آذر 19, 1400 7:57 ب.ظ

سلام ببخشید من یه سوال داشتم من میخواستم یه کارت گرافی کr7 260x بخرم که مادر برد ddr5 میخواد و من ddr3 دارم خواستم ببینم میتونم این گرافیکو بندازم رو این مادر برد و اینکه پاورم هم 303 وات هست ایا کافیه یا اگه نیست و مادر برد میکشه چه پاوری باید بخرم

mahdi
آذر 16, 1400 0:09 ق.ظ

سلام من میخوام کارت گرافیک gtx1050ti بخرم آیا به این پاور میخور380

امیر محمد علیی
آذر 14, 1400 0:21 ق.ظ

سلام خسته نباشید ببخشید من گرافیگ RTX2060 دارم وپاورم ۴۳۰ وات هست مناسب هست ؟ حداقل پاوری که باید بگیریم چنده؟

امیر
آذر 2, 1400 8:46 ق.ظ

سلام من یه مینی کیس دارم
که پاور 240 وات داره
رم 8 و I5 3470

یه کارت گرافیک gt 610 روش هست و تا الان داره کار میکنه
میخواستم بدونم میشه روش gt 1030 2gb انداخت؟
چون توان gt 610 و 1030 یکی هست
ممنون میشم پاسخ بدین

Kamy
شهریور 9, 1400 10:34 ب.ظ

سلام وقت بخیر
برای سیستم زیر امکان نصب گرافیک GT1030 2GB DDR5 هست؟
4GB RAM DDR3 1333
Mainboard: msi 870s-G46
Cpu: amd athlon II ×2 250
واینکه قبلا گرافیک سافایر ۶۵۷۰ ۲ گیگ روش بود و این گرافیک حداقل ۴۰۰ وات میخواست پس فکر نکنم از این لحاظ مشکل باشه. فقط نمیدونم با سیستمم میخونه یانه؟ درضمن میخواستم رمو هم به ۸ ارتقا بدم. ممنون میشم راهنمایی کنید.

علییییی
مرداد 15, 1400 8:56 ب.ظ

سیستم من ایا نیازه که پاورش رو عوض کنم میخوام کارت گرافیک رو عوض کنم رم 8 پاور 480 و کارت گرافیکی که میخوام بگیرم 980 ti ?
ایا باید پاور عوض بشه

پوریا
Reply to  علییییی
مرداد 30, 1400 10:28 ق.ظ

این سوالی که شما کردی نیازمند بررسی پاور قبلی هست ، به طور کلی بین 500 تا 1350 وات کارت گرافیکت میخواد که باید از بالا نگاه کنی ببینی کدومش مال شماست . این پاوری که نوشته برای کل سیستم هست ولی هیچ وقت روی پاور ریسک نکنید و بهترین پاور رو تهیه کنید با حد اقل 200 وات بالاتر از مصرف اینطوری عمر کامپیوتر و البته کارایی قطعات بیشتر میشه . بنابراین یه سیستم با کارت گرافیک شما مدل 4x SLI که 1350 وات پیشنهاد جدول هست حداقل پاور باید 1500 وات باشه .

سروش
Reply to  پوریا
مهر 25, 1401 10:53 ب.ظ

لطفا اگه از چیزی سر رشته ندارید راهنمایی نکنید که بنده خدا بیوفته ضرر شما اصلا کهنی 4x sli رو نمیدونی فک‌میکنی مدل یه کارتیه خخخخ و داری نسخه هم براش میپیچی خیلی خلاصه اول بگم 4xsli یعنی چهارتا گرافیک رو بندازی روی یک سیستم و از هر چهار گرافیک کار بکشی بلد نیستین راهنمایی بیخودی نکنید برای این دوستمون هم که گفتن ۹۸۰ دارن یه پاور ۶۵۰ جوابه کاملا جواب میده و بازم میگم هیچی نگفتن بهتر راهنمایی دادن غلطه الان این دوستمون میره ۷ میلیون میده یه پاور به دلیل راهنمایی غلط در صورتی که با ۱.۵۰۰ تومان… بیشتر بخوانید »

محمد
تیر 22, 1400 11:15 ق.ظ

I7 4790
Ssd 500gb
Hdd 7200k sata
16gb ram
Z87-A
Psu: 400w
میخوام روی این سیستم گرافیک 2060 oc دوفنه اسمبل کنم پاور رو باید عوض کنم یا میتونه جواب بده؟ لطفا جواب بدید ضروریه

پوریا
Reply to  محمد
مرداد 30, 1400 10:33 ق.ظ

همین که این پاور 400 وات سیستمت رو جواب میده برو خدا رو شکر کن . در ضمن گرافیک 2060 برای این سیستم اصلا پاسخگو نیست و مادربردت نمیتونه از توان گرافیک استفاده کنه شما توی گرافیک های 4 گیگابایت زیر 1650 بگرد و پیدا کن . برای گرافیک 2060 RTX پیشنهاد سازنده 400 وات پاور بوده با فرض اینکه 400 وات پاور خودت هم میتونی یه پاور دیگه با یه همزمان کننده پاور ها بخری هم یه پاور قدرتمند +800 وات از کولر مستر یا گرین . از خرید پاور های متفرقه خودداری کنید به شدت برای سیستم مضر… بیشتر بخوانید »

Taha
دی 29, 1399 9:37 ق.ظ

سلام برای این سیستم چه مقدار پاور مورد نیاز است ؟
i5 4590
Gtx 1050ti
Ram 8 ddr3
یک هارد 500 و مادربورد h81 I

محمد
شهریور 18, 1399 11:04 ق.ظ

سلام من یه مادر برد z270 gt8 دارم
یه گرافیگ 1030 ph ایسوس گرفتم
پاور 430 گرین دارم روش خوبه یا پاور عوض کنم

سلام
مرداد 6, 1399 1:19 ب.ظ

برای این سیستم
سی پی یو

Q9400

8 گیگ رم

هارد 1 ترا

و یکی از این مدل گرافیک ها:

GTX 750 TI…GTX 1050…GTX 950

پاور گرین 430 EUD تازه خریدم…مناسب هست ؟

لب مرزه؟

حمید رضا
خرداد 21, 1399 11:02 ب.ظ

سلام
پ سری RX کجا هستن ؟
راستی نصف لیستتون رفته تو دیوار بقیش نمیشه دید یکم جم جورش کنین یا ستونی بزارید تا همش جا بشه
بازم ممنون از زهماتتون

حسن
فروردین 27, 1399 4:42 ب.ظ

سلام برای این سیستم RX 570 8GB Pluse Daul Hdmi و رم 8 و CPU i3 9100f من پاور 480 Green گرفتم کافیه >برای بازی<

آرین
بهمن 22, 1398 12:59 ب.ظ

سلام خسته نباشید . مشخصات سیستمم اینه :
مادربرد ایسوس گیمینگ B150
گرافیک Rx 470 Sopphire
پردازنده i3 6100
رم دو عدد ۴ گیگ فرکانس ۲۴۰۰ جمعا ۸ گیگ
کیس هم دارای ۵ فن هست
پاور فعلیم گرین ۴۵۰ سری UK هستش ، رنگ طلایی
پاورم جواب میده یا باید ارتقا بدم ؟

حامد
دی 15, 1398 8:03 ب.ظ

سلام خسته نباشید پاور مورد نیاز این سیستم چیه؟
MB: ASUS Prime H310M-K
CPU: Intel i3-9100F
VRAM: ASUS EX-RX570-O4G
RAM: Geil CL17 2400 16G
HDD: WD 1T blue
SSD: ADATA 120G

محمد
Reply to  افشین
اسفند 29, 1398 1:02 ب.ظ

برای این سیستم چ مدل و پاوری خوبه
ماد برد h310
Cpu core i3 9100f
Ram 8 ddr4 .3600
کارت گرافیک4گیگ ۱۶۵۰ تی ای

اشکان
آبان 3, 1398 9:33 ق.ظ

سلام مشخصات سیستم من
1600 2*4 ram
Cpu i5 3570
Gpu gtx 650 ti 1g ddr5
Minbord asus p8h61 mlx r2,0
چه مقدار داوری خریداری کنم که بعداً سیستم قابل ارتقا باشه پاور فعلیم 380green ک فعلا گرافیک امتحان نکردم ممنون بابت پاسخ دهیتون یکی از رم هام 1333 یکی 1600 مشکلی پیش نمیاد یا حتما بیاد جفتشون 1600باشن

89
0
Would love your thoughts, please comment.x