آزمایش های تعلیق حیات انسان از این هفته آغاز می شود !!!!

0

همه ی پژوهشگران با نام گذاری آن با عبارت تعلیق حیات انسان مخالفند اما بدون شک هیچ عبارتی به جز تعلیق حیات نمی نواند آن را توصیف کند . اولین آزمایش های تعلیق حیات بر روی انسان به زودی در بیمارستان UPMC در شهر پیتزبورگ آمریکا روی ۱۰ بیمار که شرایط عمومی آنها وخیم است و احتمال زنده ماندن آنها بسیارپایین است آغاز خواهد شد. تیمی از جراحان تمام خون بدن این بیماران را خارج می کنند و به جای آن رگ ها  را با ماده ای سرد و نمکین پر می کنند که بدن را به آهسته گی سرد می کند  و عملکرد ارگان های حیاتی را آرام و آرام تر میکند و احتمال مرگ ناشی از خونریزی را از بین میبرد .  دکتر ساموئل فیشرمن یکی از محققین این طرح به نشریه علمی نیو ساینتیست New Scientist گفته است: “ما حیات را متوقف می کنیم اما دوست نداریم آن را تعلیق حیات انسان بنامیم چرا که این عبارت اصطلاح داستان های علمی و تخیلی است ما آن را عملیات حفظ و احیای اورژانسی می نامیم.

 اولین آزمایش های موفق تعلیق حیات در  سال 2000 بر روی خوک ها انجام شد دانشمندان ابتدا تعدادی خوک را به شدت مجروح کردند و پس ار آن عملیات تعلیق حیات را انجام دادند و در حدود 10 درجه سلسیوس دمای بدن خوک ها را پایین آوردند با این اقدام بیش از 90 درصد خوکها زنده ماندند و قلب آنها پس از توقفی کوتاه مجددا شروع به کار کرد. مانند تمام این آزمایش ها تعلیق حیات انسان نیز تنها برای عملیات نجات اورژانسی روی افرادی با جرا حت های شدید موثر است.

بخشی از بودجه این پژوهش توسط ارتش آمریکا تامین شده است چرا که ایده اصلی تعلیق حیات انسان از جنگ ویتنام می آید جایی که جراحان ارتش آمریکا گزارش کرده بودند که خونریزی بیش از حد عامل مرگ بیش از یک سوم سربازان زخمی بوده است  در نتیجه محققین و جراحان را به فکر راهی برای جلوگیری از آن انداخت.

البته باید توجه داشت که هنوز فاصله زیادی تا به واقعیت تبدیل شدن ایده تعلیق حیات انسان وجود دارد چراکه عملیات فعلی فقط می تواند برای 4 ساعت حیات را متوقف کند و این زمان فقط برای یک عمل جراحی کافی است نه برای یک سفر بین کهکشانی که آرزوی بشر است.

Subscribe
آگاهی از
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x