همراه شما در دنیای دیجیتال

جدول حداقل پاور مناسب کارت های گرافیک

15

پاور ها نقش مهمی در کامپیوترهای رومیزی دارند و انتخاب درست یا غلط آن می تواند کل سیستم شما را تحت تأثیر قرار دهد. برای مثال اگر پاور توان تغذیه کارت گرافیک و … شما را نداشته باشد مطمئناً با مشکل مواجه خواهید شد و به حتی می تواند به خرابی سیستم هم منجر شود. از این رو و در ادامه راهنمایی های انتخاب یک سیستم مناسب بر آن شدیم تا حداقل میزان پاور مورد نیاز بر اساس پر مصرف ترین بخش کامپیوتر که همان کارت گرافیک است را برای شما لیست کنیم. با ما همراه باشید:

کارت گرافیک های انویدیا

  GPU کارت گرافیک

وات پیشنهادی پاور (W)

PCIe connectors
۶-pin ۸-pin
GeForce Titan Z GTX TITAN Z SLI ۱۲۰۰ ۰ ۴
GTX TITAN Z ۷۵۰ ۰ ۲
GeForce Titan X GTX TITAN X 4x SLI ۱۳۵۰ ۴ ۴
GTX TITAN X 3x SLI ۱۱۰۰ ۳ ۳
GTX TITAN X SLI ۸۵۰ ۲ ۲
GTX TITAN X ۶۰۰ ۱ ۱
GeForce Titan Black GTX TITAN BLACK 4x SLI ۱۳۵۰ ۴ ۴
GTX TITAN BLACK 3x SLI ۱۱۰۰ ۳ ۳
GTX TITAN BLACK SLI ۸۵۰ ۲ ۲
GTX TITAN BLACK ۶۰۰ ۱ ۱
GeForce 900 series GTX 980 Ti 4x SLI ۱۳۵۰ ۴ ۴
GTX 980 Ti 3x SLI ۱۱۰۰ ۳ ۳
GTX 980 Ti SLI ۸۵۰ ۲ ۲
GTX 980 Ti ۶۰۰ ۱ ۱
GTX 980 4x SLI ۱۱۵۰ ۸ ۰
GTX 980 3x SLI ۹۵۰ ۶ ۰
GTX 980 SLI ۷۵۰ ۴ ۰
GTX 980 ۵۲۰ ۲ ۰
GTX 970 3x SLI ۸۵۰ ۶ ۰
GTX 970 SLI ۷۰۰ ۴ ۰
GTX 970 ۵۰۰ ۲ ۰
GTX 960 3x SLI ۷۵۰ ۳ ۰
GTX 960 SLI ۶۰۰ ۲ ۰
GTX 960 ۴۳۰ ۱ ۰
GTX 950 SLI ۵۰۰ ۲ ۰
GTX 950 ۳۸۰ ۱ ۰
GeForce 700 series GTX 780 Ti 4x SLI ۱۴۰۰ ۴ ۴
GTX 780 Ti 3x SLI ۱۱۵۰ ۳ ۳
GTX 780 Ti SLI ۸۷۵ ۲ ۲
GTX 780 Ti ۶۰۰ ۱ ۱
GTX 780 4x SLI ۱۳۵۰ ۴ ۴
GTX 780 3x SLI ۱۱۰۰ ۳ ۳
GTX 780 SLI ۸۵۰ ۲ ۲
GTX 780 ۵۷۵ ۱ ۱
GTX 770 3x SLI ۱۱۰۰ ۳ ۳
GTX 770 SLI ۸۵۰ ۲ ۲
GTX 770 ۵۷۵ ۱ ۱
GTX 760 Ti 3xSLI ۹۰۰ ۶ ۰
GTX 760 Ti SLI ۷۰۰ ۴ ۰
GTX 760 Ti ۵۰۰ ۲ ۰
GTX 760 3x SLI ۹۰۰ ۶ ۰
GTX 760 SLI ۷۰۰ ۴ ۰
GTX 760 ۵۰۰ ۲ ۰
GTX 760 192bits ۴۵۰ ۱ ۰
GTX 750 Ti ۳۵۰ ۰ ۰
GTX 750 ۳۵۰ ۰ ۰
GTX 745 ۳۵۰ ۰ ۰
GTX 740 GDDR5 ۳۸۰ ۱ ۰
GTX 740 ۳۵۰ ۰ ۰
GTX 730 GDDR5 ۳۰۰ ۰ ۰
GTX 730 DDR3 128bits ۳۰۰ ۰ ۰
GTX 730 DDR3 64bits ۳۰۰ ۰ ۰
GTX 720 ۳۰۰ ۰ ۰
GTX 710 ۳۰۰ ۰ ۰
GTX 705 ۳۰۰ ۰ ۰
GeForce Titan series GTX TITAN 4x SLI ۱۳۵۰ ۴ ۴
GTX TITAN 3x SLI ۱۱۰۰ ۳ ۳
GTX TITAN SLI ۸۵۰ ۲ ۲
GTX TITAN ۶۰۰ ۱ ۱

 

   GPU کارت گرافیک

وات پیشنهادی پاور (W)

PCIe connectors
۶-pin ۸-pin
GeForce 200 Series GTX 295 SLI ۸۷۵ ۲ ۲
GTX 295 ۶۵۰ ۱ ۱
GTX 285 4x SLI ۱۲۰۰ ۸ ۰
GTX 285 3x SLI ۹۵۰ ۶ ۰
GTX 285 SLI ۷۵۰ ۴ ۰
GTX 285 ۵۲۰ ۲ ۰
GTX 280 4x SLI ۱۲۵۰ ۴ ۴
GTX 280 3x SLI ۱۰۰۰ ۳ ۳
GTX 280 SLI ۷۵۰ ۲ ۲
GTX 280 ۵۵۰ ۱ ۱
GTX 275 4x SLI ۱۲۰۰ ۸ ۰
GTX 275 3x SLI ۹۵۰ ۶ ۰
GTX 275 SLI ۷۵۰ ۴ ۰
GTX 275 ۵۲۰ ۲ ۰
GTX 260 4x SLI ۱۰۰۰ ۸ ۰
GTX 260 3x SLI ۸۵۰ ۶ ۰
GTX 260 SLI ۶۵۰ ۴ ۰
GTX 260 ۵۰۰ ۲ ۰
GTS 250 512Mb/1Gb 4xSLI ۹۲۰ ۴ ۰
GTS 250 512Mb/1Gb 3xSLI ۷۵۰ ۳ ۰
GTS 250 512Mb/1Gb SLI ۶۰۰ ۲ ۰
GTS 250 512Mb ۴۵۰ ۱ ۰
GTS 240 ۴۵۰ ۱ ۰
GT 240 ۳۵۰ ۰ ۰
GT 220 ۳۰۰ ۰ ۰
۲۱۰ ۳۰۰ ۰ ۰
۲۰۵ ۳۰۰ ۰ ۰
GeForce 100 Series GTS 150 3X SLI ۷۵۰ ۶ ۰
GTS 150 SLI ۶۰۰ ۴ ۰
GTS 150 ۴۵۰ ۲ ۰
GT 130 SLI ۴۳۰ ۰ ۰
GT 130 ۳۵۰ ۰ ۰
GT 120 SLI ۴۰۰ ۰ ۰
GT 120 ۳۳۰ ۰ ۰
G100 ۳۰۰ ۰ ۰
GeForce 9 Series ۹۸۰۰ GX2 SLI ۷۵۰ ۲ ۲
۹۸۰۰ GX2 ۵۷۵ ۱ ۱
۹۸۰۰ GTX+ 3x SLI ۷۵۰ ۶ ۰
۹۸۰۰ GTX+ SLI ۶۰۰ ۴ ۰
۹۸۰۰ GTX+ ۴۵۰ ۲ ۰
۹۸۰۰ GTX 3x SLI ۷۵۰ ۶ ۰
۹۸۰۰ GTX SLI ۶۰۰ ۴ ۰
۹۸۰۰ GTX ۴۵۰ ۲ ۰
۹۸۰۰ GT ۴۰۰ ۱ ۰
۹۶۰۰ GT 650Mhz SLI ۵۰۰ ۲ ۰
۹۶۰۰ GT 650Mhz ۴۰۰ ۱ ۰
۹۶۰۰ GT 600Mhz SLI ۴۰۰ ۰ ۰
۹۶۰۰ GT 600Mhz ۳۰۰ ۰ ۰
۹۶۰۰ GSO 512Mb ۵۲۰ ۲ ۰
۹۶۰۰ GSO 512Mb ۴۰۰ ۱ ۰
۹۶۰۰ GSO SLI ۵۲۰ ۲ ۰
۹۶۰۰ GSO ۴۰۰ ۱ ۰
۹۵۰۰ GT SLI ۴۰۰ ۰ ۰
۹۵۰۰ GT ۳۵۰ ۰ ۰
۹۴۰۰ GT SLI ۳۵۰ ۰ ۰
۹۴۰۰ GT ۳۰۰ ۰ ۰
GeForce 8 Series ۸۸۰۰ ULTRA 3x SLI ۹۵۰ ۶ ۰
۸۸۰۰ ULTRA SLI ۷۵۰ ۴ ۰
۸۸۰۰ ULTRA ۵۷۵ ۲ ۰
۸۸۰۰ GTX SLI ۶۰۰ ۴ ۰
۸۸۰۰ GTX ۴۵۰ ۲ ۰
۸۸۰۰ GTS SLI ۶۰۰ ۲ ۰
۸۸۰۰ GTS ۵۰۰ ۱ ۰
۸۸۰۰ GT SLI ۵۵۰ ۲ ۰
۸۸۰۰ GT ۴۵۰ ۱ ۰
۸۶۰۰ GTS SLI ۵۰۰ ۲ ۰
۸۶۰۰ GTS ۵۰۰ ۱ ۰
۸۶۰۰ GT SLI ۴۵۰ ۰ ۰
۸۶۰۰ GT ۴۵۰ ۰ ۰
۸۵۰۰ GT ۳۵۰ ۰ ۰
۸۴۰۰ GS ۳۰۰ ۰ ۰
۸۳۰۰ GS ۳۰۰ ۰ ۰

 

کارت گرافیک های AMD

 GPU کارت گرافیک

وات پیشنهادی پاور (W)

PCIe connectors
۶-pin ۸-pin
Radeon R9 Fury series R9 Fury X 4x CF ۱۶۰۰ ۰ ۸
R9 Fury X 3x CF ۱۳۰۰ ۰ ۶
R9 Fury X CF ۱۰۰۰ ۰ ۴
R9 Fury X ۶۵۰ ۰ ۲
R9 Fury 4x CF ۱۵۰۰ ۰ ۸
R9 Fury 3x CF ۱۲۰۰ ۰ ۶
R9 Fury CF ۹۵۰ ۰ ۴
R9 Fury ۶۲۰ ۰ ۲
Radeon R9 300 Series R9 390X 4x CF ۱۷۵۰ ۴ ۴
R9 390X 3x CF ۱۴۵۰ ۳ ۳
R9 390X CF ۱۱۰۰ ۲ ۲
R9 390X ۷۰۰ ۱ ۱
R9 390 4x CF ۱۶۰۰ ۴ ۴
R9 390 3x CF ۱۳۰۰ ۳ ۳
R9 390 CF ۱۰۰۰ ۲ ۲
R9 390 ۶۵۰ ۱ ۱
R9 380X CF ۷۵۰ ۴ ۰
R9 380X ۵۵۰ ۲ ۰
R9 380 CF ۷۵۰ ۴ ۰
R9 380 ۵۵۰ ۲ ۰
Radeon R9 Nano R9 Nano 4x CF ۱۲۰۰ ۰ ۴
R9 Nano 3x CF ۱۰۰۰ ۰ ۳
R9 Nano CF ۷۵۰ ۰ ۲
R9 Nano ۵۵۰ ۰ ۱
Radeon R7 300 Series R7 370 CF ۶۲۰ ۲ ۰
R7 370 ۴۵۰ ۱ ۰
R7 360 CF ۶۰۰ ۲ ۰
R7 360 ۴۳۰ ۱ ۰
Radeon R9 200 Series R9 295X2 CF ۱۶۰۰ ۰ ۴
R9 295X2 ۱۰۰۰ ۰ ۲
R9 290X 4x CF ۱۶۰۰ ۴ ۴
R9 290X 3x CF ۱۳۰۰ ۳ ۳
R9 290X CF ۱۰۰۰ ۲ ۲
R9 290X ۶۵۰ ۱ ۱
R9 290 4x CF ۱۶۰۰ ۴ ۴
R9 290 3x CF ۱۳۰۰ ۳ ۳
R9 290 CF ۱۰۰۰ ۲ ۲
R9 290 ۶۵۰ ۱ ۱
R9 285 CF ۷۵۰ ۴ ۰
R9 285 ۵۲۰ ۲ ۰
R9 280X 4x CF ۱۵۰۰ ۴ ۴
R9 280X 3x CF ۱۲۰۰ ۳ ۳
R9 280X CF ۹۰۰ ۲ ۲
R9 280X ۶۰۰ ۱ ۱
R9 280 4x CF ۱۳۰۰ ۴ ۴
R9 280 3x CF ۱۰۵۰ ۳ ۳
R9 280 CF ۸۰۰ ۲ ۲
R9 280 ۵۵۰ ۱ ۱
R9 270X CF ۷۰۰ ۴ ۰
R9 270X ۵۰۰ ۲ ۰
R9 270 CF ۶۲۰ ۲ ۰
R9 270 ۴۵۰ ۱ ۰
R9 260 CF ۶۰۰ ۲ ۰
R9 260 ۴۳۰ ۱ ۰
R9 255 CF ۵۵۰ ۲ ۰
R9 255 ۴۰۰ ۱ ۰
Radeon R7 200 Series    R7 265 CF ۶۲۰ ۲ ۰
R7 265 ۴۵۰ ۱ ۰
R7 260X CF ۶۲۰ ۲ ۰
R7 260X ۴۵۰ ۱ ۰
R7 260 CF ۶۲۰ ۲ ۰
R7 260 ۴۵۰ ۱ ۰
R7 250X CF ۵۵۰ ۲ ۰
R7 250X ۴۳۰ ۱ ۰
R7 250 CF ۴۵۰ ۰ ۰
R7 250 ۳۸۰ ۰ ۰
R7 240 CF ۴۰۰ ۰ ۰
R7 240 ۳۵۰ ۰ ۰
Radeon R5 Series   R5 240 CF ۴۰۰ ۰ ۰
R5 240 ۳۵۰ ۰ ۰
R5 235X CF ۴۰۰ ۰ ۰
R5 235X ۳۳۰ ۰ ۰
R5 235 CF ۳۸۰ ۰ ۰
R5 235 ۳۳۰ ۰ ۰
R5 230 CF ۳۸۰ ۰ ۰
R5 230 ۳۰۰ ۰ ۰
R5 220 CF ۳۵۰ ۰ ۰
R5 220 ۳۰۰ ۰ ۰

 GPU کارت گرافیک

وات پیشنهادی پاور (W)

PCIe connectors
۶-pin ۸-pin
Radeon HD 8000 Series  HD8970 4xCF ۱۳۰۰ ۴ ۴
HD8970 3x CF ۱۰۵۰ ۳ ۳
HD8970 CF ۸۰۰ ۲ ۲
HD8970 ۵۵۰ ۱ ۱
HD8950 4x CF ۱۲۰۰ ۴ ۰
HD8950 3x CF ۹۵۰ ۲ ۰
HD8950 CF ۷۵۰ ۴ ۰
HD8950 ۵۲۰ ۲ ۰
HD8670 ۳۳۰ ۰ ۰
HD8570 ۳۰۰ ۰ ۰
Radeon HD 7000 Series  HD7990 CF ۱۲۰۰ ۰ ۶
HD7990 ۷۰۰ ۰ ۳
HD7970 4x CF ۱۳۰۰ ۴ ۴
HD7970 3x CF ۱۰۵۰ ۳ ۳
HD7970 CF ۸۰۰ ۲ ۲
HD7970 ۵۵۰ ۱ ۱
HD7950 4x CF ۱۱۰۰ ۸ ۰
HD7950 3x CF ۹۰۰ ۶ ۰
HD7950 CF ۷۰۰ ۴ ۰
HD7950 ۵۰۰ ۲ ۰
HD7870 CF ۶۰۰ ۴ ۰
HD7870 ۵۰۰ ۲ ۰
HD7850 CF ۵۷۵ ۲ ۰
HD7850 ۴۵۰ ۱ ۰
HD7790 CF ۵۷۵ ۲ ۰
HD7790 ۴۳۰ ۱ ۰
HD7770 CF ۵۲۰ ۲ ۰
HD7770 ۴۳۰ ۱ ۰
HD7750 ۳۵۰ ۰ ۰
HD7730 ۳۵۰ ۰ ۰
Radeon HD 6000 Series HD6990 CF ۱۱۰۰ ۰ ۴
HD6990 ۷۰۰ ۰ ۲
HD6970 4x CF ۱۳۰۰ ۴ ۴
HD6970 3x CF ۱۰۵۰ ۳ ۳
HD6970 CF ۸۰۰ ۲ ۲
HD6970 ۵۵۰ ۱ ۱
HD6950 4x CF ۱۰۵۰ ۸ ۰
HD6950 3x CF ۸۷۵ ۶ ۰
HD6950 CF ۷۰۰ ۴ ۰
HD6950 ۵۰۰ ۲ ۰
HD6870 X2 CF ۹۰۰ ۰ ۴
HD6870 X2 ۶۰۰ ۰ ۲
HD6870 OC (1000Mhz) CF ۷۰۰ ۴ ۰
HD6870 OC (1000Mhz) ۵۵۰ ۲ ۰
HD6870 CF ۶۰۰ ۴ ۰
HD6870 ۵۰۰ ۲ ۰
HD6850 OC (950Mhz) CF ۶۵۰ ۲ ۰
HD6850 OC (950Mhz) ۵۰۰ ۱ ۰
HD6850 CF ۵۵۰ ۲ ۰
HD6850 ۴۵۰ ۱ ۰
HD6790 CF ۶۰۰ ۴ ۰
HD6790 ۵۰۰ ۲ ۰
HD6770 CF ۵۵۰ ۲ ۰
HD6770 ۴۵۰ ۱ ۰
HD6750 CF ۵۲۰ ۲ ۰
HD6750 ۴۳۰ ۱ ۰
HD6670 ۴۰۰ ۰ ۰
HD6570 ۴۰۰ ۰ ۰
HD6450 ۴۰۰ ۰ ۰
Radeon HD 5000 Series HD5970 4Gb CF ۱۱۵۰ ۰ ۴
HD5970 4Gb 900/1200 ۷۵۰ ۰ ۲
HD5970 CF ۸۵۰ ۲ ۲
HD5970 ۶۵۰ ۱ ۱
HD5870 2Gb 4x CF ۱۲۵۰ ۴ ۴
HD5870 2Gb 3x CF ۱۰۵۰ ۳ ۳
HD5870 2Gb CF ۸۰۰ ۲ ۲
HD5870 2Gb ۵۷۵ ۱ ۱
HD5870 OC (1000Mhz) 4x CF ۱۲۰۰ ۸ ۰
HD5870 OC (1000Mhz) 3x CF ۹۵۰ ۶ ۰
HD5870 OC (1000Mhz) CF ۷۵۰ ۴ ۰
HD5870 OC (1000Mhz) ۵۵۰ ۲ ۰
HD5870 4x CF ۱۰۵۰ ۸ ۰
HD5870 3x CF ۸۵۰ ۶ ۰
HD5870 CF ۶۵۰ ۴ ۰
HD5870 ۵۰۰ ۲ ۰
HD5850 OC (1000Mhz) 4x CF ۱۰۵۰ ۸ ۰
HD5850 OC (1000Mhz) 3x CF ۸۵۰ ۶ ۰
HD5850 OC (1000Mhz) CF ۷۰۰ ۴ ۰
HD5850 OC (1000Mhz) ۵۵۰ ۲ ۰
HD5850 4x CF ۸۷۵ ۸ ۰
HD5850 3x CF ۷۵۰ ۶ ۰
HD5850 CF ۶۰۰ ۴ ۰
HD5850 ۵۰۰ ۲ ۰
HD5830 4x CF ۹۰۰ ۸ ۰
HD5830 3x CF ۷۵۰ ۶ ۰
HD5830 CF ۶۰۰ ۴ ۰
HD5830 ۵۰۰ ۲ ۰
HD5770 4x CF ۷۵۰ ۴ ۰
HD5770 3x CF ۶۵۰ ۳ ۰
HD5770 CF ۵۵۰ ۲ ۰
HD5770 ۴۲۵ ۱ ۰
HD5750 4x CF ۶۲۰ ۴ ۰
HD5750 3x CF ۵۵۰ ۳ ۰
HD5750 CF ۵۰۰ ۲ ۰
HD5750 ۴۰۰ ۱ ۰
HD5670 512Mb/1Gb 3xCF ۵۰۰ ۰ ۰
HD5670 512Mb/1Gb CF ۴۵۰ ۰ ۰
HD5670 512Mb/1Gb ۴۰۰ ۰ ۰
HD5570 ۳۵۰ ۰ ۰
HD5550 ۳۵۰ ۰ ۰
HD5450 ۳۳۰ ۰ ۰

 GPU کارت گرافیک

وات پیشنهادی پاور (W)

PCIe connectors
۶-pin ۸-pin
Radeon HD 4000 Series HD4970 CF ۶۰۰ ۴ ۰
HD4970 ۵۰۰ ۲ ۰
HD4890 3x CF ۸۵۰ ۶ ۰
HD4890 CF ۷۰۰ ۴ ۰
HD4890 ۶۰۰ ۲ ۰
HD4870 X2 CF ۱۰۰۰ ۲ ۲
HD4870 X2 ۶۵۰ ۱ ۱
HD4870 4x CF ۱۰۰۰ ۸ ۰
HD4870 3x CF ۸۵۰ ۶ ۰
HD4870 CF ۶۰۰ ۴ ۰
HD4870 ۵۰۰ ۲ ۰
HD4850 X2 2Gb CF ۷۰۰ ۲ ۲
HD4850 X2 2Gb ۵۵۰ ۱ ۱
D4850 X2 1Gb CF ۶۵۰ ۲ ۲
HD4850 X2 1Gb ۵۵۰ ۱ ۱
HD4850 CF ۵۵۰ ۲ ۰
HD4850 ۴۵۰ ۱ ۰
HD4830 CF ۵۵۰ ۲ ۰
HD4830 ۴۵۰ ۱ ۰
HD4770 CF ۵۵۰ ۲ ۰
HD4770 ۴۵۰ ۱ ۰
HD4670 CF ۵۵۰ ۰ ۰
HD4670 ۴۰۰ ۰ ۰
HD4650 CF ۵۵۰ ۰ ۰
HD4650 ۴۰۰ ۰ ۰
HD4550 CF ۳۵۰ ۰ ۰
HD4550 ۳۰۰ ۰ ۰
HD4350 CF ۳۵۰ ۰ ۰
HD4350 ۳۰۰ ۰ ۰
Radeon HD 3000 Series HD3870 X2 CF ۷۵۰ ۲ ۲
HD3870 X2 ۵۵۰ ۱ ۱
HD3870 CF ۵۵۰ ۲ ۰
HD3870 ۴۵۰ ۱ ۰
HD3850 CF ۵۵۰ ۲ ۰
HD3870 ۴۵۰ ۱ ۰
HD3670 CF ۵۵۰ ۰ ۰
HD3670 ۴۰۰ ۰ ۰
HD3650 CF ۵۵۰ ۰ ۰
HD3650 ۴۰۰ ۰ ۰
HD3470 CF ۴۰۰ ۰ ۰
HD3470 ۳۵۰ ۰ ۰
HD3450 CF ۳۵۰ ۰ ۰
HD3450 ۳۰۰ ۰ ۰

 

در انتخاب پاور علاوه بر کارت گرافیک موارد دیگر هم اهمیت دارند ولی بهتر است اصل را بر کارت گرافیک بگذارید.

15
دیدگاه بگذارید

2 Comment threads
13 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
  Subscribe  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رأی
آگاهی از
مهدی

سلام خسته نباشی دوست عزیز
بسیار ممنونم از شما بابت مطلب مفیدی که قرار دادی.

سوالی در مورد انتخاب پاور دارم اگه محبت بفرمایید که راهنمایی کنید ممنون میشم.

برای گرافیک msi gtx 1050 ti gaming x , msi radeon rx 470 8gb که پاوری مناسبه؟
همچنین میشه لطف کنید که برای مادربرد msi z370 gaming plus چه باوری خوبه؟

برای خرید پاور چه معیار هایی رو ملاک قرار بدم؟

باتشکر فراوان

sepehr

میخوام یه لپ تاب بگیرم ولی ssd نداره ایا میتونم ssd را به صورت یو اس بی به لپ تاب وصل کنم ؟ یا باید حتما تو خود دستگاه ssd رو بزارم
با تشکر